.

Vergoeding

Ergotherapie wordt 10 uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Veel aanvullende pakketten vergoeden hier bovenop nog extra uren. Indien uw eigen risico nog niet op is, zal dit eerst worden aangesproken. 

Verwijzing

De ergotherapeuten van ErgoINzicht zijn direct toegankelijk. Dit betekent dat u zonder verwijzing van een arts bij ons terecht kan. In sommige situaties is het echter wel fijn als wij meer medische achtergrond informatie hebben. In dat geval kan het zijn dat we alsnog een verwijzing vragen. 

Wanneer u zich zonder verwijzing bij ons aanmeldt, zal er tijdens de eerste afspraak een screening plaatsvinden om te bekijken of de hulpvraag binnen ons behandelgebied valt en of er redenen zijn om (nog) niet te starten of eerst extra informatie op te vragen bij de behandelend (huis)arts.

Vergoeding Weer aan het Werk

'Weer aan het Werk' is een ergotherapeutische behandelmethode. De financiering valt daarom samen met de financiering van ergotherapie. Dit betekent dat u vanuit de basisverzekering 10 uur ergotherapie vergoed krijgt met mogelijk nog een aanvulling vanuit uw aanvullende verzekering. 

Mochten deze uren niet toereikend zijn, dan kan in overleg met uw werkgever bekeken worden of er een mogelijkheid is om extra uren vergoed te krijgen. 

Vergoeding vanuit PGB

De ergotherapeuten van ErgoINzicht kunnen ook ingeschakeld worden als u een persoonsgebonden budget (PGB) heeft voor individuele begeleiding via de Wmo of de Wlz. De uren kunnen dan betaald worden vanuit het PGB.

Als u vragen heeft over de vergoeding of verwijzing, dan kunt u contact met ons opnemen.

Kaart
Info