Stilstaan bij je handelen is vooruitgang!

.

 

Dementie en EDOMAH

Een op de vijf mensen krijgt dementie. Bij vrouwen is de kans nog groter: een op de drie vrouwen krijgt tijdens haar leven dementie. Hoe ouder, hoe groter de kans op dementie. Boven de 90 jaar heeft maar liefst 40 procent van de mensen een vorm van dementie. Nederland telt op dit moment ruim 270.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing en het ouder worden van de bevolking zullen in 2040 ruim een half miljoen mensen lijden aan dementie. Andere risicofactoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van dementie zijn erfelijke factoren en bepaalde leefstijlgewoonten zoals roken.

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Daarnaast komen vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie veel voor.

Bij dementie gaan de zenuwcellen in de hersenen kapot. Soms gaan niet de zenuwcellen zelf kapot, maar de verbindingen tussen de cellen. Het is ook mogelijk dat de cellen en de verbindingen het niet meer goed doen. Door deze afname van cellen functioneren de hersenen steeds minder goed. Bij sommige mensen verloopt de achteruitgang heel snel. Anderen kunnen nog jarenlang een redelijk gewoon leven leiden.

 

Klachten

In het begin van de ziekte vallen meestal de geheugenproblemen op. Later krijgt de persoon met dementie problemen met denken en taal. Ook kan hij te maken krijgen met veranderingen in karakter en gedrag. Naarmate de ziekte erger wordt, verliest iemand met dementie steeds meer de regie over zijn eigen leven. Hij wordt steeds afhankelijker van de hulp van anderen. Dagelijkse handelingen worden steeds moeilijker.

 

Bron: www.alzheimer-nederland.nl

 

Dementie en ergotherapie

Ergotherapie bij een client met dementie is gericht op het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten en het vergroten van de sociale participatie en de kwaliteit van leven. De patiënt staat centraal in de behandeling en het doel is om de functionele onafhankelijkheid te stimuleren.

 

EDOMAH

EDOMAH staat voor Ergotherapie Bij Dementerende Ouderen en hun Mantelzorgers Aan Huis.

Het is een evidence-based richtlijn, uniek aan het EDOMAH programma is dat de vragen/behoeften van zowel de oudere met dementie als die van de mantelzorger centraal staan.

 

Mensen met dementie kunnen dagelijkse handelingen steeds minder goed uitvoeren. Ergotherapie richt zich op het uitvoeren van deze dagelijkse handelingen op het gebied van wonen, (vrijwilligers)werk en vrije tijd.

 

Als de oudere met dementie niet meer in staat is om zonder hulp van de mantelzorger activiteiten tot een goed resultaat te brengen doet dit een groot appèl op de vaardigheden van de mantelzorger in de omgang en communicatie met zijn partner/ouder. Ook kunnen andere rollen en taken van de mantelzorger in het geding komen. Mantelzorgers ervaren gevoelens van hulpeloosheid, sociale isolatie en verlies van autonomie.

 

De oudere met dementie, de mantelzorger en de ergotherapeut gaan een samenwerkingsverband aan met als doel de oudere met dementie zolang mogelijk in staat te stellen betekenisvolle activiteiten naar tevredenheid uit te voeren. Regie, plezier en voldoening van de oudere met dementie bij zijn activiteiten staan voorop. Dit wordt bereikt door aan te sluiten bij de mogelijkheden van de oudere met dementie en deze te vergroten en de mantelzorger te versterken in diens rol.

De ergotherapeut en mantelzorger zoeken samen naar alternatieven, oplossingen en een nieuwe balans.

 

De behandeling vindt plaats aan huis.

 

Bron: www.edomah.nl

 

Kaart
Info