.

Stichting MENT

ErgoINzicht is aangesloten bij stichting MENT: Multidisciplinaire Eerstelijns Neurologie zorg Tilburg e.o.

MENT is een regionaal netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH).
Het streven is dat iedereen met NAH de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit doet MENT onder meer door de expertise te vergroten van zorgverleners. Ze faciliteren een optimale samenwerking tussen de zorgverleners in de eerste lijn en maken de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant.
Patiënten met NAH en verwijzers kunnen daardoor gemakkelijk op zoek naar zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van NAH.

Marloe is sinds 2016 bestuurslid en lid van de scholingscommissie van stichting MENT.

Door het volgen van diverse cursussen op het gebied van neurorevalidatie, de ervaring in de revalidatie en in de eerstelijn is de ergotherapeutische zorg van hoog niveau.

 

Meer informatie: nah-ment.nl

 

E-mailen
Bellen
Map
Info