.

Ergotherapie bij ouderen

Het aantal ouderen in Nederland stijgt nog steeds. In 2020 verwacht men zo'n 150.000 ouderen van 75 jaar en ouder. (bron:CBS)
Bij het ouder worden krijgt men vaak te maken met fysieke of mentale beperkingen. Hierbij valt te denken aan artrose, slechtziendheid, hart- en vaatziekten of dementie.

ErgoINzicht streeft er naar om u zo lang mogelijk veilig en zelfstandig te kunnen laten functioneren in uw woonomgeving. 
Door in gesprek te gaan over uw beperkingen en uw hulpvraag, kunnen we er samen voor zorgen dat u in het dagelijks leven zo optimaal mogelijk kunt functioneren en dat uw kwaliteit van leven verbetert.
Hierbij kunt u denken aan het veilig verplaatsen binnen en buitenshuis, de uitvoering van het huishouden, de zelfverzorging en vrijetijdsbesteding.

Veelal zal de ergotherapiebehandeling bestaan uit het oefenen van dagelijkse activiteiten. Hierbij kunnen wij u adviseren om de activiteit op een andere manier uit te voeren of bijvoorbeeld een hulpmiddel te gebruiken.
Maar ook het aanpassen van de omgeving en het instrueren van mantelzorgers of andere zorgverleners behoort tot de behandelmogelijkheden.

Mocht het nodig zijn om een hulpmiddel of voorziening aan te vragen bij de gemeente of de zorgverzekeraar, dan zullen wij dit samen met u of uw naasten doen.

Samenwerkingsverbanden

In het kader van de behandeling van ouderen werkt ErgoINzicht ook samen met andere professionals.

Voor meer informatie over het project Kwetsbare Ouderen in Goirle, klik hier.
Voor meer informatie over de cursus Valpreventie in Goirle, klik hier.
Voor meer informatie over Geriatrie Zorg Dongen e.o., klik hier.

Voor meer informatie over ergotherapie bij ouderen kunt u contact met ons opnemen.E-mailen
Bellen
Map
Info