.

Ergotherapie bij kinderen

Soms heeft de ontwikkeling van kinderen wat extra ondersteuning nodig. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er sprake is van:

  • Motorische onhandigheid: het kind heeft dan bijvoorbeeld moeite met het uitvoeren van praktische dagelijkse handelingen, zoals schrijven, knippen, veters strikken, bestekhantering en aan- en uitkleden
  • Aandacht, concentratie – en/of werkhoudingsproblemen: het kind is snel afgeleid en kan moeite hebben met het plannen en organiseren van het handelen.
  • Vermoeidheidsklachten (na of t.g.v. een ziekte): het is moeilijk om een balans te vinden tussen inspanning en ontspanning.
  • Gedragsproblemen, zoals moeite met hanteren van emoties, moeite met het maken van contact enz.
  • Een ziekte of syndroom, waardoor het kind belemmerd wordt bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen/spel. Hierdoor kunnen ook aanpassingen en/of voorzieningen nodig zijn. De ergotherapeut kan adviseren.

Samen met ouders en andere betrokkenen (school, kinderopvang) wordt in kaart gebracht wat de behandelingsbehoefte is, worden vaardigheden getraind en wordt er advies uitgebracht hoe de omgeving kan aansluiten op wat het kind nodig heeft. 

Onze ergotherapeut Madelon van Duijse heeft jarenlange ervaring met de behandeling en begeleiding van kinderen en hun ouders.

Voor meer informatie over ergotherapie voor kinderen, kunt u contact met ons opnemen.

E-mailen
Bellen
Map
Info